Schoolnfo 導師資訊 【英文補習 Owen】
英文補習

Owen

**********

本人英國就讀University Of Sheffield 嘅傳理系 英文寫作已經係日常工作 英文說話更係每日喺英國嘅日常


專補習英文科 小學全科 有四年補習經驗(私補及補習社小組)👍🏿


IELTS曾考獲8分 閱讀/寫作/說話/聆聽 樣樣精👍🏿

擁有大量教材 家長想點補就點補📚📚📚

小學到中學都冇問題 👍🏿能夠短時間內快速幫學生提升英語水平

質素保證 唔會令家長失望!❤️

學  歷:大學

性  別:男性

教授年級:小一到中六

時  間:星期一至日 時間可議

地  區:九龍城區/黃大仙區/觀塘區

​學  費:$130(每小時)


服務聲明:家長如聘用相關導師,需自行與導師核實導師之學歷資格。

S/N:S007

聯絡方法

請按下圖Click to chat 即時Email聯絡老師

educationchichi@gmail.com

TEL: 9830-2508導師資料原文刊登於以下網址

https://www.schoolnfo.com/tutorinfo


34 次瀏覽

群組清單未能盡錄,請按此進社群組連結目錄

平台註冊會員人數:

2020年6月2日 - 4128人

2020年1月1日 - 2602人

—————————————————————

Facebook會員人數:6601人

訂閱電子月報總人數:4401

即時通訊軟件群組數目:42個(總人數約2500人)

————————————————————————

瀏覽量:135,934(2018年11月1日起計)

(數據由Google分析提供)

———————————————————

CONTACT >

Email: info@schoolnfo.com

© 2018-2020 by Schoolnfo.com