top of page

加入導學網 讓我們的優勢變成您的優勢

Walter劍擊成長紀錄(二) - 試堂前需要考慮的問題

已更新:2021年9月18日
子女劍擊成長紀錄(二) - 試堂前已需要考慮的問題


找一個合適的教室好重要

因為你嘅子女隨時一直學下去

試完堂隨時就會進行報名

所以搵試堂教室都要認真看待


幫Walter 搵試堂嘅時候

我和普通家長一樣

關心到以下五個問題


一,學費

二,地點

三,師資

四,時間

五,劍擊教室的規則


一,地點

地點排在第一位

我認為是最重要一點

由於住在葵涌的關係

首選都係附近的教室

可惜上網找尋資料後

發現葵涌係無劍擊學習

之後,搵了一間是荃灣的劍薈

和另一間新浦崗的LEHK劍舍作比較


LEHK劍舍

的課堂資料

劍薈

的暑期課堂資料


二,學費

Walter爸爸睇過多間劍擊會

坊間團體學費都係$250-300一小時

沒錯,是$300一小時

如果私人教練

價錢還需要到接近$400半小時。

我都同其他家長的感受一樣,

覺得好貴

因為自己以前學空手道

還記得每月不足$500學費

師傅還可以俾我哋全港道場嘅課堂任上

所以以前練空手道

比賽前可以一星期上足三四堂。但現在給兒子學習劍擊的學費

差別是天與地

所以初開始也只會

鎖定一星期上一堂團體課

每月預算$1200也可以接受


喺搵到近自己居住範圍

你可以接受學費範圍的教室

就可以去試堂


學習地方近是十分之重要 因為會影響到每次去上堂學習的意慾

而且兒子還在讀小學時

就是任父母帶去上堂

當升上中一時

就會有時係由小朋友自己搭車去上堂


特別是如果你是閒日上堂

返一日學已經疲倦

還要舟車勞動就會令自己多了走堂藉口

所以地點接點是十分重要。第三,師資